Wat is een Aflossingsvrije hypotheek?

Indien u het niet nodig vindt om de gehele hypotheek op einddatum afgelost te hebben, kunt u ervoor kiezen om een aflossingsvrije hypotheek te sluiten. Voor deze hypotheek of hypotheekdeel betaalt u dus alleen rente. Omdat u niet aflost zal deze hypotheekschuld doorlopen zolang u de woning niet verkoopt. U blijft dan als het ware een doorlopende ‘huur’ betalen. Wel is het belangrijk te weten dat u na maximaal 30 jaar geen renteaftrek meer kunt genieten. Met de komst van het nieuwe belastingstelsel per 2001 krijgt u namelijk maximaal 30 jaar de tijd om uw hypotheek af te lossen. Doet u dat niet dan zal de fiscus na deze periode uw renteaftrek niet langer toestaan. Uw maandelijkse lasten zullen dan dus toenemen.

Omdat u niet aflost willen banken doorgaans niet meer dan 75% van de executiewaarde als aflossingsvrije hypotheek verstrekken. Indien u een hypotheek met NHG wilt kunt u zelfs niet meer dan 50% van de koopsom aflossingsvrij lenen.

Voor een aflossingsvrije hypotheek wordt vaak gekozen als u nog maar een zeer lage hypotheek heeft. Verder kan een aflossingvrije hypotheek uitkomst bieden wanneer u weliswaar vermogen voor de toekomst wil opbouwen maar zich niet direct wil verplichten om dat geld aan te wenden voor aflossing. U behoudt zich het recht voor om deze gelden voor andere doeleinden aan te wenden.

Aan het einde van de looptijd blijft de hypotheekschuld bestaan. U moet zelf zorgen voor aflossing of de hypotheek verlengen. In dat geval zal de hypotheekrente niet meer aftrekbaar zijn.

Tijdens de gehele looptijd betaalt u lage maandlasten. U betaalt alleen rente over de lening.

Voordelen aflossingsvrije hypotheek?

Doordat u niet aflost en ook geen kapitaal opbouwt om af te lossen, zijn uw maandelijkse lasten lager dan wanneer u wel aflost.

Nadelen aflossingsvrije hypotheek?

Het niet aflossen geeft een behoorlijk risico en u blijft een hypotheek houden totdat u het huis verkoopt. Zolang u in uw huis blijft wonen komt u nooit uit de schulden. Na maximaal 30 jaar zal bovendien uw belastingvoordeel vervallen waardoor uw nettolasten toenemen.

Andere hypotheekvormen