Wat is een Beleggingshypotheek?

Bij een beleggingshypotheek vinden geen maandelijkse aflossingen plaats. In plaats daarvan betaalt u maandelijks een premie voor een beleggingsverzekering. Deze premies worden voor u belegd in een door u aangewezen beleggingsfonds. Via standaardmodellen kunt u bepalen hoeveel risico u wenst te lopen. In sommige moderne beleggingsverzekeringen heeft u bovendien de mogelijkheid om te kiezen voor een zekere garantie. Afhankelijk van uw situatie is het mogelijk om het behaalde rendement belastingvrij te ontvangen. Om snel een overzicht te krijgen van de kenmerken van de beleggingsverzekering ontvangt u altijd een financiŽle bijsluiter van uw hypotheekadviseur.

De aflossing op einddatum vindt plaats met de uitkering uit uw beleggingsverzekering. Vaak wordt ervoor gekozen om hierin tevens een overlijdensrisicoverzekering op te nemen. Deze garandeert dat ook bij plotseling overlijden uw hypotheek geheel of gedeeltelijk kan worden afgelost.

Omdat aflossing tijdens de looptijd niet plaatsvindt blijft u optimaal profiteren van de mogelijkheid de betaalde hypotheekrente in aftrek te brengen. De populariteit van deze hypotheekvorm is te danken aan enerzijds het fiscale voordeel over de rente en anderzijds de mogelijkheid van een hoog rendement in uw beleggingsverzekering.

Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheekschuld afgelost met de uitkering van de beleggingsverzekering.

Tijdens de gehele looptijd betaalt u naast rente een premie voor de beleggingsverzekering.

Voordelen Beleggingshypotheek?

Een belangrijk voordeel is gelegen in de fiscale aftrekbaarheid van de door u betaalde hypotheekrente. Omdat u pas op einddatum aflost blijft u de gehele looptijd maximaal profiteren van uw belastingvoordeel. Met de premie die u betaalt heeft u de mogelijk om een hoog rendement te ontvangen dat bovendien onder bepaalde voorwaarden belastingvrij is.

Nadelen Beleggingshypotheek?

Waar wordt belegd, neemt men risico. De beleggingsopbrengst kan wel eens lager zijn dan verwacht. Afhankelijk van het prognoserendement waarmee u rekening heeft gehouden kan het voorkomen dat u niet de gehele hypotheek af kunt lossen. Het is daarom raadzaam om bij aanvang uit te gaan van een voorzichtig rendement.

Andere hypotheekvormen