Wat is een lineairehypotheek?

Een lineaire hypotheek kenmerkt zich door een vaste, gelijkblijvende aflossing per maand. Hierdoor daalt de leensom gelijkmatig oftewel lineair.

Naast aflossing betaalt u uiteraard rente. Deze rente is aanvankelijk hoog omdat de leensom nog hoog is. Naarmate de looptijd vordert en de leensom geleidelijk minder wordt daalt ook het rentebedrag. De totale maandelijkse lasten, zowel bruto- als netto dalen daarmee ook.

Tegelijk met de rentebetaling daalt ook de fiscaal aftrek. Dat is de reden dat deze hypotheek vaak alleen nog maar wordt gesloten in situatie waar de betaalde hypotheekrente toch niet aftrekbaar is. Bijvoorbeeld voor de hypotheek op uw 2e woning of de financiering van een zakelijk pand.

Tijdens de looptijd van de hypotheek lost u maandelijks een vast bedrag af.

Uw maandelijkse lasten bestaan uit rente en aflossing. Door het aflossen wordt uw belastingvoordeel steeds kleiner, waardoor uw netto maandlasten langzaam dalen.

Voordelen lineairehypotheek?

Omdat u tijdens de looptijd daadwerkelijk aflost ziet u de leensom dalen. Bovendien weet u dat na elke maandbetaling de volgende maandbetaling lager zal zijn. Het rentebedrag daalt immers. Voor veel mensen is dat een prettige gedachte.

Nadelen lineairehypotheek?

Bij aanvang van de hypotheek betaalt u nog over de volledig leensom rente. Daarnaast betaalt u een maandelijkse aflossing die even hoog is als aan het einde van de looptijd. Dit brengt hele hoge aanvangslasten met zich mee. Doordat u steeds minder rente betaalt zal ook uw fiscale aftrek in de loop der jaren afnemen. Wellicht juist op een moment dat u door het stijgen van een inkomen een hogere aftrek zou kunnen genieten.

Andere hypotheekvormen