Wat is een spaarhypotheek?

Een spaarhypotheek werd in het verleden ook wel een verbeterd levenhypotheek genoemd. Het is een levenhypotheek omdat de aflossing tot stand komt door de uitkering van een levensverzekering. Verbetert omdat het rendement op de maandelijkse inleg gekoppeld is aan de hypotheekrente die u betaalt. Het rentepercentage dat u betaalt is namelijk tevens het rentepercentage dat u vergoed krijgt in uw spaar-/levensverzekering.

Gedurende de looptijd van de hypotheek vinden er geen aflossingen plaats. U betaalt rente die onder voorwaarden aftrekbaar is. U behoudt dus gedurende de gehele looptijd uw volledige renteaftrek. Daarnaast betaalt u premie die precies zo hoog is dat u op basis van de spaarrente voldoende uitkeert om de hypotheek af te lossen. Zowel op einddatum als bij vroegtijdig overlijden. Een spaarhypotheek wordt dus met name interessant wanneer de rente hoog is. U betaalt veel maar u krijgt ook veel vergoed op uw maandelijkse inleg; een hoog gegarandeerd rendement dus.

De koppeling tussen rentepercentage en de spaarrente heeft als bijkomend voordeel een zogenaamde dempende werking bij renteveranderingen. Wanneer de rente na uw rentevaste periode hoger is, dan gaat u meer rente betalen. Maar omdat ook de spaarrente naar boven wordt bijgesteld zal de maandelijkse premie omlaag kunnen. Met een gelijkblijvend spaardoel en een hogere spaarrente hoeft u immers minder premie in te leggen. Bij een rentedaling geldt precies het omgekeerde.

Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheekschuld afgelost met de uitkering van de spaarverzekering.

Tijdens de gehele looptijd betaalt u naast rente een premie voor de spaarverzekering. Wanneer de rente tussendoor stijgt, daalt uw spaarpremie en vice versa.

Voordelen spaarhypotheek?

Omdat u pas op de einddatum de gehele hypotheek aflost, behoudt u gedurende de gehele looptijd uw renteaftrek. Daarnaast ontvangt u een rentevergoeding op uw inleg die onder voorwaarden belastingvrij is. U profiteert dus op 2 manieren van de fiscale mogelijkheden.

Een niet onbelangrijk voordeel van een spaarhypotheek is de duidelijke garantie. U weet precies wat u aan spaarrente ontvangt en de hoogte van de aflossing op de einddatum is gegarandeerd. Afhankelijk van de rente die u betaalt vindt u nergens een zulk hoog gegarandeerd rendement als in een spaarhypotheek.

Tenslotte kan ook de dempende werking van een spaarhypotheek worden genoemd. Als de rente stijgt, zal doorgaans ook uw maandelijkse lasten stijgen. Echter door het dalen van de benodigde maandelijkse inleg, zal de stijging van uw maandlasten enigszins gedempt worden.

Nadelen spaarhypotheek?

Het gegarandeerde spaarrente dat als voordeel is genoemd, kan tevens het nadeel vormen. Als uw rendement gegarandeerd wordt dan weet u ook zeker dat het nooit meer zal zijn. Door de lage rentestanden van de afgelopen jaren is de koppeling van de rentepercentage en spaarrente vaak als nadeel ervaren. In tijden dat de beleggingsrendementen onder druk staan is duidelijk zichtbaar dat de populariteit van de spaarhypotheek weer toeneemt.

Een ander niet onbelangrijk nadeel van een spaarhypotheek is de zekere mate van inflexibiliteit. Omdat u zowel uw lening, uw spaarverzekering als uw overlijdensrisicoverzekering bij dezelfde bank heeft lopen ontstaat een bepaalde afhankelijkheid. Als u immers bij een andere bank een betere rente kunt krijgen zult u ook uw beide verzekeringen daar moeten onderbrengen. Los van de kosten hiervoor is het de vraag of u zich daar kunt verzekeren.

Andere hypotheekvormen